Huurwoningen

Henk Deinum is projectleider voor de verduurzaming van huurwoningen.
In Wijnjewoude zijn ca 160 huurwoningen in eigendom van woningcorporatie Elkien. Daarnaast zijn er nog enkele van Woon Friesland.
WEN werkt aan een energieneutraal dorp met en voor alle Wijnjewoudsters. Zowel eigenaren als huurders. Energiebesparing door gedragsverandering is iets van de bewoners, maar de verduurzaming van de woningen is een verantwoordelijkheid van de corporatie(s).
Elkien heeft toegezegd dat zij haar woningbestand in Wijnjewoude uiterlijk in 2028 tot energielabel B wil verbeteren. Een huurderscommissie o.l.v. Henk Deinum wil positief bijdragen aan het verduurzamingsbeleid van Elkien en de snelheid van uitvoering.