Kleine windmolens

Het provinciaal beleid ten aanzien van windmolens is uitermate terughoudend. Uitsluitend op boerenerven zijn kleine molens (zoals de Groninger EAZ 12 met houten wieken) toegestaan alleen voor eigen gebruik.
Op initiatief van CDA Opsterland is een petitie gestart om kleine windmolens ook toe te staan voor energie coöperaties en bijvoorbeeld zorgboerderijen. En ook wanneer de agrariër al een zonnedak heeft, zou windenergie een perfecte aanvulling zijn.
Het onderwerp heeft inmiddels weer de provinciale aandacht getrokken.

Zie ook het nieuwsbericht Teken de petitie kleine windmolens van 21 november 2019