Ledenpeiling jaarcijfers 2018

Je wordt verzocht als lid van WEN in te stemmen met

  • Het vaststellen van de door het bestuur van de coöperatie opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2018 (bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018)
  • Het voorstel van het bestuur het negatief resultaat, ad € 4.919, ten laste te brengen van de te delgen verliezen
  • Het verlenen van decharge aan het bestuur van de coöperatie voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2018
  • Het bestuursvoorstel de opdracht voor het samenstellen van de jaarrekening 2019 te verlenen aan JAS-administratie te Wijnjewoude.
*Alleen ingelogde leden hebben toegang tot dit formulier.