Mestvergisting en groengas

Koken en stoken op koeienmest

Het kan, zeker in Wijnjewoude. Sinds het idee in oktober 2015 tijdens een inspiratieavond tot speerpunt van WEN werd, lijkt de haalbaarheid van Wijnjewoudster groengas alleen maar groter geworden.

Waar gaat het om?

Het lijkt misschien ideaal om alles in huis op elektriciteit te kunnen doen, maar de komende decennia zullen we zeker in ons dorp met veel oude huizen niet zonder gas kunnen. Wel kunnen we als dorp duurzaam in onze gasbehoefte voorzien. Immers zolang we koeien hebben, hebben we koeienmest en dat is een prima grondstof voor groengas.
Door verse, alleen bedrijfseigen koeienmest op eigen erf te vergisten worden ‘kwalijke’ stoffen omgezet in biogas. Dit biogas kan vervolgens worden opgewerkt tot groengas. En omdat groengas dezelfde kwaliteit heeft als aardgas, kan het rechtstreeks het gasnetwerk van Liander in. Van 100 koeien kunnen maar liefst 30 gezinnen stoken en koken. Zo draagt de veehouder rechtstreeks bij aan de verduurzaming van het dorp.

Hoe werkt het?

Een veehouder kan met zijn eigen monovergister biogas produceren. Als hij het biogas vervolgens laat opwerken tot groengas is de opbrengst van zijn investering groter en draagt hij ook nog eens wezenlijk bij aan de verduurzaming van het dorp.
Veehouder Marco Pool zegt over zijn ambitie: “Wij willen de mest verbeteren en de delen die ‘gemakkelijk’ verloren gaan, opvangen voor gas- of energieproductie. Bovendien, met de vergiste mest kun je vrij gemakkelijk zelf ook de kunstmest produceren die je anders inkoopt en waarvan het procedé een enorme gasverslinder is.”
Zo biedt monovergisting voor de boer 3 voordelen. Verbeterde mest, evt. eigen kunstmest én groengas in het net ten behoeve van dorpsgenoten. Bij monovergisting op eigen erf is er geen sprake van transport of geuroverlast voor de omgeving. De (milieu)winst voor de boer vormt dan tevens de (milieu)winst voor Wijnjewoude omdat het onafhankelijk wordt van fossiel gas.

Sinds 2018 produceren melkveehouders Jelle Heida en André Kleistra in Hoornsterzwaag ca 800 kuub opgewerkt groengas dat zij rechtstreeks in het gasnetwerk invoeren. https://sa24.nl/mts-heida-in-hoornsterzwaag-neemt-vergister-in-gebruik/.

Een ander inspirerend voorbeeld van monovergisting en groengasproducent is boer Ras op Goeree-Overflakkee. https://nos.nl/artikel/2070546-koken-op-koeienpoep.html

 

Haalbaarheid

Om het realiteitsgehalte van monovergisting en opwerking tot groengas te onderzoeken, voerde DLV in 2016 een haalbaarheidsstudie uit op het melkveebedrijf van Marco Pool. Meer informatie in het onderzoeksrapport-mestvergisting van DLV advies. Conclusie: Er is sprake van een haalbare business case op voorwaarde dat daarvoor SDE fase 4 subsidie verkregen wordt. Echter de kans op een dergelijke subsidie is klein.
Het kan beduidend gunstiger worden wanneer meer melkveehouders in Wijnjewoude interesse hebben om hun mest te vergisten. In dat geval kan een gezamenlijk aan te schaffen centrale opwerkingsinstallatie de eigen investering aantrekkelijker maken.
Op 16 februari 2017 vertelde Marco Pool over zijn plannen aan de hand van zijn presentatie mono-vergisting.

Op 18 mei 2017 was er een informatiebijeenkomst voor boeren en geïnteresseerden, waar Jan Willem Bijnagte, adviseur mestvergistingsprojecten, het een en ander uit de doeken deed.  Voor het verslag zie: verslag WEN avond monovergisting op 18 mei 2017. Hierbij de presentatie van J.W. Bijnagte.

Momenteel is Bijnagte betrokken bij een monovergistingsproject in Noord Deurningen. Hier gaan een aantal boeren gezamenlijk biogas leveren aan twee fabrieken in de buurt. http://duurzaam-nd.nl/nieuws/366/biogasnetwerk-in-noord-deurningen-en-beuningen-in-boerenbusiness In juli is de eerste schop de grond ingegaan voor het biogasnetwerk.

Andere interessante artikelen: https://www.wur.nl/nl/nieuws/Monovergisting-wordt-ook-economisch-interessant-.htm