Missie

Achtergrond

Lokale energiecoöperatie Wijnjewoude Energieneutraal (WEN) is op 15 oktober 2015 opgericht. Inwoners van Wijnjewoude kunnen nu lid worden. Samen kunnen ze bepalen hoe het dorp in 10 jaar energieneutraal kan worden gemaakt. Om dit te bereiken is WEN de dialoog met de dorpsbewoners aangegaan in de bijeenkomsten op 14 oktober en 12 november 2015. Tijdens deze sessies zijn de mogelijkheden van duurzame energieopwekking en energiebesparing voor Wijnjewoude gezamenlijk in kaart gebracht. Aan de hand van visualisaties werden de gevolgen van bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van woningen in Wijnjewoude zichtbaar.

Op 12 januari 2106 werd een ‘heisessie’  met alle bestuursleden van WEN gehouden om de missie van WEN te definiëren. Daar zijn twee onderwerpen diepgaand bediscussieerd:

 1. Normen en waarden. Waar staan we als WEN precies voor.
 2. Bouwstenen en business cases. Welke acties voor energiebesparing/verduurzaming van Wijnjewoude vloeien daaruit voort?

Normen en waarden WEN

Aan de hand van een kwadrant-model wordt vastgesteld wat voor soort bedrijf/coöperatie WEN is. De vier kwadranten zijn:

plaatje-voor-missie-wen

Playing field: met je bedrijf ergens de –ste in te zijn: de beste, de liefste, meest coöperatieve.

Purpose: je doel, je ambitie, zelfs je droom: waar wil je het liefst naar toe.

Personality: de cultuur, wat draag je uit naar buiten, wat bindt je als bedrijf.

Pitch: je aanbod aan de markt.

 

Tijdens de bestuurssessie is in 3 groepen gebrainstormd over de normen en waarden van WEN.

Purpose: onze droom, ons doel

 • over 10 jaar energieneutraal, als dorp (niet ieder individueel)
 • partner in energie
 • tastbaar realiseren: helpdesk, energiepark
 • samen aan bijdragen, op basis van draagkracht
 • geldstromen genereren die terugkeren in de maatschappij

Personality: onze cultuur

 • democratisch: onze leden maken de dienst uit
 • openheid, transparantie en aanstekelijkheid uitstralen.
 • professioneel functionerende organisatie; zowel bestuur als medewerkers
 • laagdrempelig, benaderbaar, hechte band met dorp

Playing Field: onze positie

 • samen is ons kernwoord, we zijn uniek door het met elkaar te doen
 • verbinding
 • nieuwe stijl coöperatieve organisatie, ‘de meest coöperatieve energiepartij’
 • de meest zelfvoorzienende organisatie
 • samen en lokaal
 • renderende business
 • digitale community

Pitch: onze aantrekkingskracht

 • samen proces doorlopen
 • begrijpelijk voor iedereen
 • lerende organisatie: stap voor stap
 • samenwerking met overheden en bedrijven
 • kostbesparing organiseren voor dorpsbewoners

Deze uitgangsposities vormen de basis voor het beleid van WEN.

Bouwstenen / business cases

Tijdens de voorgaande sessies met dorpsbewoners zijn verschillende opties voorbijgekomen om tot energiebesparende en duurzame projecten te komen. Welke daarvan zijn het meest levensvatbaar? En waar kunnen we nu al mee aan de slag? Want WEN wil aan het werk om zo duidelijk mogelijk te zijn.

De volgende opties en bouwstenen om aan te pakken zijn geïnventariseerd:

 1. besparing
 2. voorlichting, zowel technisch als financieel: helpdesk
 3. zonne-energie op grote daken
 4. windenergie, voorkeur lokaal
 5. energiepark: zonneweide, evt. windmolen, warmwater en biogas opwekken (leiding door het dorp)
 6. woningcorporatie Elkien: besparing en duurzaam opwekken op huurwoningen
 7. digitale community (leden delen ervaringen online; peilingen en stemmingen)
 8. warmtepompen

Welke van deze bouwstenen zijn nu al interessant en levensvatbaar voor WEN om mee te starten en een business case van te maken? Belangrijk: voor een business case bij grote zonne- en windprojecten aparte entiteit oprichten.

Twee bouwstenen komen voor WEN uit de bus als meest kansrijke en behapbare projecten om in 2016 op te pakken:

 1. Zonne-energie op grote daken
 2. Helpdesk

Zonne-energie op grote daken

Voor zonne-energie op grote schaal zijn verschillende opties voor een business case. Aanvraag van SDE+ subsidie is mogelijk, maar dat is als meedoen aan een ‘loterij’. De aanvraag moet worden voorzien van goede financiële onderbouwing en vergunningen. Aansluiting op het elektriciteitsnet kan grote hobbel zijn. Dit alles beïnvloedt de business case aanzienlijk. De SDE is vooral bedoeld voor bedrijven en projectontwikkelaars t.b.v. grootschalige duurzame energieopwekking.

Voor zonne-energie op grote daken is de, per 2016 verbeterde, postcoderoosregeling interessant. Het belastingvoordeel is 15 jaar geldig. De participanten moeten in hetzelfde (of aanliggend) postcodegebied als de installatie wonen, de zogeheten postcoderoos.

Het postcoderoos model maakt het mogelijk dat mensen, die zich verenigen in een coöperatie van kleinverbruikers, de –binnen de postcoderoos– collectief opgewekte zonnestroom gedeeltelijk op hun eigen verbruik kunnen salderen. Inkomsten die door middel van het postcoderoosmodel worden gegenereerd zijn tweevoudig. De opgewekte zonnestroom zal via een aparte meter op het net moeten worden ingevoerd. De coöperatie verkoopt deze stroom aan een energieleverancier en is vrij om over de prijs te onderhandelen – dit zal in de meeste gevallen tussen de 5 en 7 cent per kWh liggen. Deze inkomsten komen direct ten goede van de coöperatie. De rest van het financiële voordeel wordt geoogst door de leden van de coöperatie die hun gedeelte van de opgewekte stroom thuis met hun eigen verbruik kunnen salderen. In plaats van de gebruikelijke 22 cent per kWh te betalen krijgen leden van de coöperatie een korting van ruim 12 cent per kWh (incl BTW). Hierdoor betalen de leden over de door hun opgewekte zonnestroom geen 20 cent maar 8 cent per kWh. Een derde bron van inkomsten zou kunnen komen uit de verkoop van de zonnepanelen na verloop van de postcoderoos regeling. De zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld aan de dakeigenaar worden overgedragen waardoor de coöperatie aan het eind nog een extra inkomstenbron heeft. Het is ook mogelijk als coöperatie de panelen aan te schaffen middels een financiering door een derde. Dat kost weliswaar rente, maar het past nog in de business case. En het biedt huurders, waarvan de woningbouwvereniging ze niet op hun dak wil hebben, de mogelijkheid om toch van de zon te profiteren.

Door in Wijnjewoude met in 1 tot 5 postcodesroos-projecten te starten wordt het zichtbaar wat WEN doet. WEN kan daarbij optreden als faciliterende organisatie om verschillende postcoderoos-coöperaties te ondersteunen. Het bestuur van WEN kan in dat geval voor alle postcoderooscoöperaties optreden als bestuur. Belangen moeten goed worden afgesproken. Simon Visbeen kan hierover gedetailleerd adviseren. Op basis van deze adviezen wordt binnen 4 maanden (mei 2015) een business plan opgeleverd.

Helpdesk

WEN krijgt veel vragen over technische en financiële mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energie. Al deze vragen wil WEN goed en professioneel beantwoorden. Daarvoor is een helpdesk nodig, speciaal voor leden van WEN. Dat vraagt om professionele, betaalde krachten, en dus om financiering. WEN gaat onderzoeken of dit bij de gemeente, of bij fondsen te halen valt. Doel is om binnen 4 maanden (mei 2015) een business plan op te leveren.