Historie

WEN begon met het groene duo Frans Pool en Jaap Laanstra als de werkgroep Duurzaam Wijnjewoude. Beide dorpsbewoners waren zeer gedreven om – behalve hun eigen huishoudens en bedrijven – het complete dorp te verduurzamen. Ze startten de zonnethermometer op www.wijnjewoude.net en in dorpsblad De Ban. Zo stimuleerden ze dorpsgenoten om zonnepanelen te plaatsen en het aantal te melden. Ze klopten bij Plaatselijk Belang aan voor dorpsbrede support, maar de tijd bleek nog niet rijp voor een grote campagne.

Twee jaar later in 2014: In een gesprek met de milieuambtenaar van Opsterland hoort Frans dat de gemeente een pilotdorp zoekt voor een langlopend verduurzamingsproject. De uitdaging is om als dorp binnen 10 jaar energieneutraal te worden. Misschien iets voor pilotminded Wijnjewoude? Een kolfje naar Frans’ hand.

Deze keer wordt Plaatselijk Belang ook aangestoken door het groene virus. Na de inspirerende presentatie van Stichting Samen Energie Neutraal (afgekort SEN), die in elk van de drie noordelijke provincies een pilotdorp zoekt, wordt besloten het dorp te vragen of ze de handschoen wil opnemen om in 10 jaar energieneutraal te worden. Resultaat: Wijnjewoude gaat er voor!

Er wordt een kerngroep opgericht met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, SEN, gemeente Opsterland en de werkgroepen Coöperatie en Financiën, Agrariërs en Communicatie.

Het eerste concrete WEN succes is de gemeentelijke toewijzing van 140.000 euro ISV subsidie voor energiebesparende maatregelen binnen Wijnjewoude. Binnen drie maanden is het hele bedrag toegekend aan 34 huiseigenaren.

Om het dorp op de hoogte te houden wordt in dorpsblad De Bân de rubriek WEN Stap voor Stap in het leven geroepen.  Het proces ontrolt zich en tijdens Willedei 2015 melden 76 adressen zich aan als kandidaat-lid van WEN. Op de ledenbijeenkomst van 15 oktober 2015 wordt de Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal opgericht. Ontwikkelingen na deze datum zijn te lezen in het nieuwsarchief.