Over ons

Wijnjewoude energieneutraal, dat is onze droom

“In 2025 produceren we in ons dorp gezamenlijk minstens zoveel duurzame energie als we met elkaar nodig hebben. We zijn niet meer afhankelijk van commerciële energiepartijen en kunnen allemaal (zowel eigenaars als huurders) voordelig in eigen energiebehoefte voorzien. We wonen comfortabel en zijn er trots op dat we dit in grote saamhorigheid met elkaar hebben gerealiseerd. Wijnjewoude is er zelfs bekend om geworden en mensen willen graag in ons dorp wonen”

Deze droom willen we samen als dorp realiseren. In 2015 hebben we een coöperatie opgericht omdat we ervan overtuigd zijn dat deze organisatievorm het best past bij onze droom en doelen.

Omdat we het niet bij dromen willen laten, hebben we serieus onderzocht hoe we onze droom kunnen verwezenlijken. Samen met Liander schreven we in 2018 het rapport ‘Wijnjewoude Energie Neutraal 2025; van gedacht beleid naar gedaan beleid’. Hierin worden onze plannen onderbouwd.

Inmiddels zijn we al aardig op weg om onze droom werkelijkheid te laten worden. We doen dat in verschillende projecten.

Omdat je het als coöperatie niet alleen kunt, zijn we een partnerschap aangegaan met de Provincie Friesland, Gemeente Opsterland, Gasunie en LTO Noord. Op 14 maart 2019 ondertekenden de partijen de intentieovereenkomst, waarmee zij hun partnerschap met WEN bekrachtigden.