Prijzenkast

Uiteraard gaat het ons om concrete resultaten. Daarnaast vinden wij het hartstikke tof dat het vele werk van onze vrijwilligers wordt gewaardeerd en erkend. Trots zijn we daarom ook op onze ‘prijzen’:

Aangewezen als Proeftuin Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) (oktober 2020)
De plannen van WEN worden door het ministerie van BiZa als kansrijk beoordeelt. Daarom komt er maar liefst ruim € 4 miljoen voor ons dorp beschikbaar uit het PAW. Deze bijdrage is vooral bedoeld om alle inwoners van Wijnjewoude te helpen bij hun plannen om hun huis te verduurzamen en met behulp van groengas aardgasvrij te worden. Lees meer.

Best practice Europese Greendeal (september 2020)
WEN staat op de Europese kaart met 200 beste praktijkvoorbeelden van een lokaal initiatief voor energietransitie. De Europese Green Deal, geïnitieerd door Frans Timmermans, focust op haalbaarheid en betaalbaarheid van de transitie voor iedereen. Dit vormt, naast ieders betrokkenheid, een belangrijk WEN uitgangspunt en wordt daarmee als inspirerend voorbeeld gezien.
Lees meer. 

Vermelding in TROUW’s Duurzame 100 van onderop, oktober 2019
Van de circa 300 genomineerde duurzame intitiatieven van onderop, bereikte WEN de top 100. Weliswaar werd WEN 98e. Maar toch een prestatie om trots op te zijn. Lees het artikel in dagblad Trouw van 5 oktober 2019.

Winnaar VPRO Tegenlicht Plattelands Pioniers 2019
VPRO Tegenlicht maakt een aflevering over het thema Pioniers van het Platteland. Inspirerende mensen die de kracht van het landelijke inzetten voor de samenleving van de toekomst. Vernieuwers met radicale én realiseerbare ideeën. Frans Pool en Pieter de Kroon zijn dé pioniers van Wijnjewoude. Frans vanuit zijn diepe overtuiging dat we Moeder Aarde moeten beschermen. Pieter wordt gedreven door het verlangen naar een samenleving waarin alle mensen goed gedijen en zich kunnen ontwikkelen. De combinatie wordt dorpsbreed omarmd en is als een steen in de vijver. Zo werken we samen aan een sociaal, groen en toekomstgericht dorp. En, het gaat lukken dankzij de doorzettingskracht van de plattelands pioniers en hun dorpsgenoten. Uit 75 genomineerden werd WEN op 29 mei 2019 uitgeroepen tot winnaar. Lees meer….

Nominatie voor de Gouden Turf 2016
De Gouden Turf is de publieksprijs van de politieke partij OpsterLanders voor de vrijwilligersorganisatie van het jaar. De bekendmaking van de winnaar was 20 januari 2017, waarbij de organisatie van de oliebollenloop Gorredijk de wisselprijs mee naar huis kon nemen.

Winnaar Henk Aalderinkprijs 2016
Wijnjewoude Energie Neutraal heeft met de Henk Aalderinkprijs 2016 landelijke erkenning gekregen als meest vernieuwend en realistisch dorpsproject, dat de leefbaarheid vergroot en een antwoord is op de vraagstukken waar het platteland nu en in de toekomst mee te maken heeft. Zo luidt het oordeel van de jury. De Henk Aalderinkprijs is vorig jaar ingesteld en vernoemd naar de oprichter van de P10, het samenwerkingsverband van de grootste plattelandsgemeenten, waaronder Opsterland. Door bundeling van krachten kunnen deze gemeenten een stevig plattelandsgeluid laten horen in Den Haag. Het doel van de prijs is om aan heel Nederland te laten zien dat het platteland leeft, energie heeft, spannend en vernieuwend is en geloof heeft in de toekomst.Van de 25 inzendingen is WEN uitverkoren omdat het project volgens de jury het meest laat zien dat het dorp leeft en op vernieuwende wijze de hele dorpsgemeenschap betrekt bij het werken van een duurzame toekomst. De prijsuitreiking, een bedrag van € 2.500, vond plaats op een bijeenkomst van de P10 op 2 december 2016 in hotel Oud London in Zeist.

Winnaar bonusprijs Iepen Mienskipfûns provincie Fryslân, juni 2016
Prijs voor projecten die sterk bijdragen aan de doelstellingen van Leeuwarden-Fryslân 2018. Geldbedrag van € 2.018