Privacy

WEN (Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal) begrijpt dat je jouw persoonsgegevens niet met iedereen wil delen. Daarom gaat WEN zorgvuldig om met deze informatie. Daarbij houdt WEN zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). WEN heeft jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen informeren. In deze verklaring legt WEN uit welke gegevens nodig zijn en waarvoor WEN ze gebruikt.

Opslag van gegevens

WEN slaat de persoonsgegevens die WEN van je ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die WEN ontvangt als jij je aanmeld als lid van WEN, aangeeft dat je de nieuwsbrief van WEN wilt ontvangen en gebruik wilt maken van de stimuleringsregeling. WEN verzamelt en bewaart onder andere de volgende persoonsgegevens

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de stimuleringsregeling en postcoderoos waarvoor je zich hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Jouw feedback over de activiteiten van WEN en overige informatie die je geeft.

Gebruik van jouw gegevens

 • WEN gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de stimuleringsregeling en/of postcoderoos.
 • Analyses uitvoeren zodat WEN haar activiteiten kan verbeteren.
 • Je op de hoogte te houden van al onze activiteiten.
 • Je de door jouw gevraagde documenten/inlichtingen toe te sturen en op jouw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • WEN anonimiseert de persoonsgegevens die wij gebruiken voor analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar.
 • In sommige gevallen werkt WEN samen met externe dienstverleners, zoals Energie VanOns. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. Zij mogen je niet voor andere doelen benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat WEN door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. WEN deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van
onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt WEN
alleen toe aan haar lijst met abonnees als je hier toestemming voor hebt gegeven.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden.

Contactformulier

Als je een formulier op onze website invult, wordt gevraagd om persoonsgegevens.
Deze gegevens worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Slechts met jouw toestemming kunnen wij jouw gegevens langer bewaren.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

WEN beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn. WEN bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van haar diensten kan WEN jouw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal WEN de gegevens altijd anonimiseren. Gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen Je mag jouw persoonsgegevens altijd inzien en/of verbeteren of bijwerken. Ook kun je WEN vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. Wil je één van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Als je jouw gegevens wilt laten verwijderen, controleert WEN eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer WEN volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal WEN je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment WEN je gegevens wel kan verwijderen.