Proeftuin PAW

De kern van de PAW
In 2015 hebben wij onze duurzame dorpsdroom opgeschreven: ‘In 2025 produceren we in Wijnjewoude minimaal zoveel duurzame energie als we in ons dorp nodig hebben.’
We spraken met elkaar af om SAMEN te besparen op energielasten, groene energie op te wekken en te werken aan een duurzame toekomst. Ook wilden we slim subsidie verwerven en voor het dorp inzetten.
En nu zijn we met ons plan geselecteerd door het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) met een rijksbijdrage van € 4,3 miljoen. Wat een fantastisch bericht! We hebben samen met de gemeente onze doelstelling van slim subsidie verwerven voor het dorp gerealiseerd! We kunnen nu een Energieneutraal Wijnjewoude realiseren, een droom die uitkomt. Wat een feest!
En tegelijkertijd is het een nieuw begin, nu moeten we het waarmaken. We hebben er zin in en gaan aan de slag met:

Groengas productie. In de subsidie aanvraag PAW is geen geld opgenomen voor de productie van groengas uit vergisting van lokale koeienmest. Tegelijkertijd is groengas wel de kern van het plan. Zonder groengas kunnen we niet van het aardgas af en is er dus ook geen subsidie.
Goed om te vertellen is dat we aan de slag zijn met de ministeries van Economische Zaken (EZK) en van Landbouw (LNV) om te bewerkstelligen, dat onze vergister(s) daadwerkelijk rendement opleveren, dat we dan weer voor het dorp in kunnen zetten. Als we voor onze groengas productie de zelfde toeslag krijgen, als boeren die op eigen erf groengas opwekken, is dat voldoende. Met deze bijdrage van de overheid is er een buffer om eventuele tegenslagen op te vangen.

Besparen. Energie, die je niet gebruikt is het meest duurzaam! Uit onderzoek en ervaringen elders blijkt, dat het goed mogelijk is om met bewust en ander gedrag al 15 procent energie te besparen. En dat willen we in Wijnjewoude ook halen door alle inwoners hierbij te betrekken. Daarnaast zal isoleren en de aanschaf van slimme zuinige apparaten ook helpen energie te besparen. En uiteraard blijft eigen duurzame opwek (bijv. met zonnepanelen) en zo mogelijk opslag ook van belang.
Daarbij zal WEN de inwoners nu ondersteunen met een financiële bijdrage, als zij een plan hebben voor het verduurzamen van hun huis of ander pand. Maar investeren is wel stap twee. Eerst gaat het om besparen door het veranderen van het eigen gedrag

Vragen. We hebben al vast wat eerste vragen en antwoorden op een rijtje gezet.  Dit overzicht is voorlopig en niet compleet want veel moet nog worden uitgewerkt. Staat jouw vraag er niet bij dan kan je hem stellen op info@wen.frl.

Waarom is Wijnjewoude als proeftuin geselecteerd?
Samenvatting PAW juryrapport: “De aanvraag bevat een compleet en sterk voorstel, zowel op financieel, technisch als organisatorisch vlak. Positief is dat het hier om een bottom-up initiatief gaat waarbij het hele dorp wordt meegenomen. Een snelle start van de uitvoering is mogelijk en er wordt gewerkt aan een stevige warmtevraagreductie.
Het selecteren van deze aanpak als proeftuin zal een aantal relevante leervragen beantwoorden. Het project is interessant voor het landelijk gebied, waar groen gas uit collectieve mestvergisting een reële optie biedt om naar aardgasvrij te gaan.
De bewonersparticipatie waarin nieuwe methodieken getest worden, zal eveneens leerzame informatie opleveren voor andere gemeenten. Er wordt tot slot een duidelijke verbinding gelegd met lokale vraagstukken zoals langer thuis wonen, uit de bijstand komen en zorgen voor bereikbare voorzieningen.”

Een ‘populaire versie’ van PAW aanvraag vind je hier.

Op zaterdag 28 november 2020 waren Frans Pool en Janny Janssen te gast in het radioprogramma Smelne Centraal van Smelne FM: