Projecten energie productie

WEN heeft in 2019 een projectstructuur ontwikkeld waarbij projectleiders de eerste verantwoordelijkheid dragen. Maandelijks wordt aan het bestuur gerapporteerd. Daarnaast worden de projectontwikkelingen via de WEN nieuwsbrief met leden en belangstellenden gedeeld, ook alle dorpsgenoten worden meegenomen via de maandelijkse dorpskrant ‘De Bân’.

Op het gebied van energie productie onderscheiden de volgende projecten met hun projectleiders: