Energiepark WEN

Sinds 17 januari 2019 is coöperatie WEN de trotse eigenaar van het Energiepark WEN, de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Tolleane.
Onderstaand filmpje geeft een indruk hoe het Energiepark er op termijn uit kan gaan zien, als we onze ambities kunnen realiseren. Het park biedt dan mogelijkheden voor opwek van zon- en windenergie, voor mono mestvergisting ten behoeve van de productie van groen gas en voor energieopslag.

Historie

De rioolzuiveringsinstallatie is sinds november 2016 buiten gebruik. De locatie is vanwege zijn ligging en industriële stroomaansluiting heel geschikt voor opwekking en opslag van groene stroom en groengas. Dit werd in het najaar van 2015 al door dorpsgenoten onderkend tijdens de inspiratie-bijeenkomsten waarbij we met elkaar nadachten hoe we Wijnjewoude energieneutraal kunnen maken.
WEN maakte contact met It Wetterskip met als doel de RWZI locatie in Wijnjewoude in te zetten als energiepark voor de duurzame dorpsambities. Omdat slopen niet duurzaam is, zocht WEN naar mogelijkheden de locatie en aanwezige installaties en gebouwen te hergebruiken. We hebben een projectplan ingediend met als titel ‘Van Rioolzuivering naar Energie Park’. Hierin werden zowel ideeën voor inzet van de locatie, als kansen en bedreigingen benoemd. Op basis van de plannen van WEN heeft It Wetterskip de sloopplannen stilgelegd en uiteindelijk hebben onderhandelingen geleid tot overname van het complex in januari 2019.

Beheer en onderhoud

Het beheer van de locatie is ondergebracht bij bestuurslid Michel Scherpenzeel. Het groenonderhoud wordt verzorgd door een dagbestedingsgroep van Talant die gevestigd is bij natuurcamping Ikenhiem.

Energiemix

Voor een goede mix van duurzame energietechnieken zijn is destijds een idee voor hergebruik van de rwzi locatie als Energiepark ontwikkeld. De elementen waren:
– Zonneveld
– Opslag van energie
– Groengas hub (opwerkinstallatie biogas naar groen gas)
– Biomassa- of voedselkweek met gebruikmaking van CO2 uit de groengas hub.
Voor dit idee is de rwzi uitermate geschikt omdat installaties en gebouwen hergebruikt kunnen worden, er een ‘zware’ aansluiting voor elektriciteit aanwezig is en er in de directe omgeving een gas invoedpunt gerealiseerd kan worden. De locatie heeft een oppervlak van 15.000 m2, waarvan een productiebosje ca 7.000 m2 in beslag neemt.

De doelstelling van WEN is om alles met en voor de inwoners van geheel Wijnjewoude te doen. We gaan er allemaal van profiteren, zowel privé als collectief. Als we (rijks)subsidies weten te verwerven, verwachten we behoorlijke winsten te kunnen gaan realiseren met onze plannen. En die winst blijft in het dorp. We gaan gezamenlijk de bestedingsdoelen vaststellen.

Wijnjewoude doet het anders. Wij doen het beter, wij doen het samen!
Voor een leefbaar dorp en een leefbare aarde voor nu, voor de kinderen en alle volgende generaties.