Stemming herbenoeming bestuursleden

Op de ledenvergadering van 28 november jl. is verzuimd om de herbenoeming van drie bestuursleden te agenderen. De bestuurstermijn van Pieter de Kroon, Frans Pool en Jaap Laanstra loopt af. De drie zijn van harte bereid hun bestuurstaak voort te zetten en vragen de leden hiermee in te stemmen. Het via dit formulier uitbrengen van je stem kan tot uiterlijk xxxxxx.

*Alleen ingelogde leden hebben toegang tot dit formulier.