Stimuleringsregeling

Stimuleringsregeling Proeftuin

Wijnjewoude is ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ (PAW). Het gaat erom dat ons dorp aardgasvrij en energieneutraal wordt door zelf energie te produceren (stroom en groengas) en aan de andere kant flink te besparen.

Om de besparingen te bereiken is er een Stimuleringsregeling met een bijdrage voor alle Wijnjewoudsters waarmee zij een eerste of volgende stap kunnen zetten om hun huis te verduurzamen en vooral het gasgebruik verlagen.

Waarvoor is de bijdrage bedoeld?

Besparen begint met isoleren. Je kunt je bijdrage gebruiken voor bijvoorbeeld dakisolatie, vloerisolatie, (spouw)muurisolatie en HR++ of triple glas.

Als jouw huis al voldoende geïsoleerd is, kun je als volgende stap ook denken aan andere gas besparende maatregelen door over te gaan op duurzame verwarming. Denk aan een hybride warmtepomp of een zonneboiler. En als dat in jouw situatie niet goed mogelijk is, dan kun je de bijdrage ook gebruiken voor het zelf opwekken van stroom met bijvoorbeeld zonnepanelen. En het is zelfs mogelijk je oude energie slurpende vriezer te vervangen door een modern zuinig exemplaar. 

Maar er kan nog veel meer!     Dit kan je allemaal doen met je stimuleringsbijdrage

Hoe hoog is de bijdrage?

Gas besparen vinden we het belangrijkst. Voor maatregelen die vooral gas besparen (isolatie en duurzame verwarming) is de bijdrage daarom 75% van de kosten. Voor andere maatregelen is de bijdrage 50%. Er gelden wel maxima zoals hierna wordt aangegeven.

Voor wie?

De stimuleringsbijdrage is voor de eigenaar en de huurder van een woning die hij zelf bewoont in het postcodegebied 9241.

Als je huurder bent, dan kun je niet zo gemakkelijk zelf allerlei veranderingen aan je huis aanbrengen, daarover gaat de verhuurder. Er zijn daarom aparte regelingen voor woningeigenaren en voor huurders.

Voor eigenaren en beheerders van gebouwen zonder woonfunctie (bedrijven, kerken, winkels e.d.) is er een aparte aanvraagprocedure. Zij kunnen een aanvraagformulier aanvragen via cas@wen.frl.

Tot wanneer?

De stimuleringsregeling loopt tot 1 januari 2024.

De regeling voor eigenaar-bewoner

Voor de eigenaar-bewoner is maximaal € 2.000 beschikbaar. De bijdrage wordt aangevraagd door de eigenaar-bewoner maar is gekoppeld aan het woonadres. De € 2.000 is dus het maximum voor dat woonadres zolang de regeling loopt.

De lijst met voorbeelden van maatregelen die voor een bijdrage in aanmerking komen, vind je in de regeling voor eigenaar-bewoner. Door de stimuleringsbijdrage kun je de kosten van het verduurzamen van je huis flink terugbrengen. 

De regeling voor eigenaar-bewoner

De regeling voor huurders

Ben je huurder dan kun je niet zo gemakkelijk zelf allerlei veranderingen aan je huis aanbrengen, daarover gaat de verhuurder. Toch kun je ook zélf een aantal maatregelen nemen waarvoor je de verhuurder niet nodig hebt. Denk aan het vervangen van oude onzuinige koel- en vriesapparatuur, of een wasdroger door een nieuwe warmtepompdroger met een veel lager energieverbruik. Of ledlampen.  Dit kun jij als huurder dus zelf aanvragen en de stimuleringsbijdrage vergoedt dan 50%. Je kunt de bijdrage ook gebruiken voor kleine isolerende maatregelen, zoals tochtstrips, leidingisolatie of deurdrangers. De bijdrage hiervoor is 75%. Met deze kleine maatregelen bespaar je al verrassend veel gas en dat merk je meteen in je portemonnee.

Een lijst met voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen, vind je in de regeling voor huurders. De bijdrage die je als huurder zelf kunt aanvragen is maximaal € 500.

De regeling voor huurders

Maar er is meer. Er is per huuradres in principe ook nog € 1.500 beschikbaar voor grote isolerende maatregelen aan het huis of voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarvoor moet je dan samen met je verhuurder en als het even kan ook andere huurders een plan maken. WEN kan daarbij ondersteunen.  

Eigenaar-bewoners en huurders kunnen op Mijn Aanvraag een account aanmaken en een aanvraag indienen. Vervolgens kun je de afhandeling van jouw aanvraag volgen op Mijn Aanvraag.

Nadat je een account hebt aangemaakt beschrijf je in de aanvraag wat je wilt gaan doen.

Voor elke maatregel apart beschrijf je

  • De huidige situatie en de te nemen maatregel
  • Door wie je de werkzaamheden laat uitvoeren
  • Een gespecificeerde kostenraming en/of offerte
  • Welke bestaande subsidiemogelijkheden je gaat gebruiken en wat dus het restbedrag (je eigen investering) is waarvoor je een bijdrage aanvraagt

En als het gaat om het vervangen van huishoudelijke apparatuur beschrijf je:

  • Het apparaat dat je vervangt met vermelding jaar van aankoop
  • Het vervangende apparaat, merk en type met vermelding van het energielabel volgens systematiek 2021  (tenminste D, voorheen A+++. Kijk in de regeling!)
  • Het aanschafbedrag

 

Vóórdat je de aanvraag invult

Bereid je goed voor voordat je de aanvraag invult. Maak je persoonlijke bespaarplan en bedenk welke maatregelen je wilt nemen. Als je het lastig vindt om een persoonlijk bespaarplan te maken kan je altijd een vraag stellen op besparen@wen.frl of vragen om contact met een energiecoach om samen met je een plan te maken. Neem ook eens een kijkje bij Milieucentraal.

Als je je plan hebt gemaakt, vraag je een offerte aan en maak je een gedetailleerd overzicht van de kosten. Oriënteer je op andere subsidiemogelijkheden en de bedragen waarvoor je bij rijksoverheid subsidie kunt aanvragen. Als je deze informatie bij de hand hebt, kun je de aanvraag sneller invullen.

Eérst aanvragen, dan uitvoeren

Volgens de regeling mag je de maatregelen pas uitvoeren nádat je hiervoor toestemming hebt gekregen van de Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage. De reden hiervoor is dat we je bespaarplannen en de aanvraag graag eerst met je bespreken. Misschien zijn er andere maatregelen die mogelijk meer (gas)besparing opleveren. Dit is vaak het geval bij een aanvraag voor zonnepanelen. Ook kan het zijn dat er aanvullende subsidiemogelijkheden waarvan de aanvrager zich niet bewust is. Tevens kan op die manier worden voorkomen dat een aanvraag wordt gedaan voor een maatregel die niet voldoet aan de voorwaarden van de stimuleringsregeling en dus niet wordt vergoed. Wacht dus met het uitvoeren van de maatregelen tot je de uitslag hebt gekregen van de beoordeling van je aanvraag!

Géén terugwerkende kracht

Het gaat er bij de stimuleringsregeling om dat de bewoner nieuwe en volgende stappen zet op het gebied van energiebesparing. Er geldt geen terugwerkende kracht. Maatregelen die je in het verleden hebt genomen, komen dus niet in aanmerking voor een bijdrage. Maar met wat creativiteit is er altijd wel een volgende stap te zetten in je verduurzaming.

Beoordeling

De Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage toetst of jouw aanvraag voldoet aan de criteria en geeft je binnen een maand bericht. Of de commissie komt eerst bij je terug als er aanvullende vragen zijn. Pas na toezegging van een bijdrage kan je tot uitvoering overgaan.

In het bericht dat je ontvangt dat de aanvraag is gehonoreerd, staat ook informatie over hoe je een verzoek om uitbetaling kunt doen.

Uitbetaling

Een administratiekantoor  voert de uitbetaling voor WEN uit. Volg de instructies in de mail die je ontvangt wanneer je aanvraag is goedgekeurd. Je stuurt hierbij alle facturen en betaalbewijzen op. Het is verstandig foto’s te maken (uitvoering werkzaamheden, energie labels e.d) die je verzoek om uitbetaling desgevraagd kunnen ondersteunen. Vraag ook om een bewijs van inleveren van oude apparaten bij de leverancier en/of onderbouw met foto’s als je het apparaat zelf voor recycling inlevert in de milieustraat. Na het indienen van je verzoek om uitbetaling zal je bankrekeningnummer worden geverifieerd.

Andere subsidies

Voor een aantal maatregelen zoals isolatie, een warmtepomp, HR++ en triple glas of een zonneboiler kun je rijkssubsidies (ISDE) aanvragen. Dat is mooi want daarmee kunnen je kosten verder naar beneden en heb je de aanschaf nog eerder terugverdiend. Vanzelfsprekend wordt de stimuleringsbijdrage berekend over de kosten die je zelf werkelijk maakt, dus ná aftrek van andere subsidies.

LET OP 1: Wanneer je twee isolatiemaatregelen neemt, of één isolatiemaatregel in combinatie met een (hybride) warmtepomp of zonneboiler, loopt de ISDE subsidie op tot wel 30% van de kosten die je maakt. Dat is veel geld. Laat het niet liggen!

LET OP 2: Vanaf 1 januari 2023 is één maatregel al voldoende om voor ISDE-subsidie in aanmerking te komen. Deze subsidie is wel lager dan de subsidie bij twee maatregelen. De subsidie kan vanaf 2023 worden aangevraagd ook met terugwerkende kracht voor maatregelen genomen vanaf 2 april 2022.

Subsidies voor particulieren

Subsidies    voor     bedrijven

Neem de tijd

Het geld ligt voor elk adres op de plank. De pot raakt niet leeg. Je kunt daarom rustig nadenken over je maatregelen. Als je de aanvraag maar uiterlijk op 31 december 2023 indient.

Later nog een kans

Wanneer je een stimuleringsbijdrage hebt ontvangen en nog niet de maximale bedrag hebt bereikt, kan je later nog een tweede aanvraag indienen.

Vragen en hulp

Heb je vragen over de regeling of behoefte aan ondersteuning of aan een gesprek met een energiecoach klik hier. Maar probeer het eerst eens bij je buren of vrienden.

Doe een aanvraag

Je kunt nu je aanvraag starten door een gebruikersprofiel aan te maken. Een gebruikersprofiel hoef je maar één keer aan te maken. Onthoud je wachtwoord.

Maak je gebruikersprofiel aan

Wanneer je een gebruikersprofiel hebt aangemaakt, ga je verder naar Mijn Aanvraag. Je wordt gevraagd in te loggen en kunt daarna je aanvraag starten. 

Ga naar Mijn Aanvraag

Als je al eerder een aanvraag hebt ingediend, kun je hier ook de status van je aanvraag inzien. Wanneer je de maatregelen hebt uitgevoerd, kun je de goedgekeurde aanvraag laten uitbetalen door via bovenstaande knop naar je aanvraag te gaan en de betaalbewijzen, facturen en foto’s bij je aanvraag te uploaden.