Subsidie en leningen

Voor besparingsmaatregelen en stroomopwekking zijn meerdere subsidiemogelijkheden beschikbaar. Je kunt gebruik maken van subsidies van de rijksoverheid en de gemeente Opsterland.

www.duurzaambouwloket.nl geeft een volledig overzicht van subsidies en leningen voor duurzaamheidsmaatregelen.

Lees ook over wat Rabobank kan beteken bij de financiering van duurzaamheidsmaatregelen.