Subsidies voor bedrijven

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor bedrijven en verhuurders.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers
Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf een warmtepomp, zonneboiler en of een aansluiting op het warmtenet. Voor bedrijven is er tot en met 31 december 2023 ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers
Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? En bent u een bedrijf of een (non-)profit instelling? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)
Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO2-verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

MIA en Vamil voor ondernemers
Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, vermeld op de Milieulijst.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt mkb-ondernemers energie te besparen en meer te verduurzamen. Zij kunnen een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energie-advies of voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen uit dat advies

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming
Fiscaal voordeel voor woningcorporaties en andere verhuurders die investeren in het verduurzamen van sociale huurwoningen, onder bepaalde voorwaarden

Raadpleeg ook het Overzicht financieringsinstrumenten (januari 2020) Dit overzicht is samengesteld door de PAW-organisatie en bevat veel verwijzingen naar financieringsinstrumenten, ook voor zakelijke gebruikers en verhuurders.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy verstrekt leningen vanaf € 25.000 voor het MKB en agrarische ondernemers voor zonnepanelen, kleine windmolens, isolatie, warmtepompen en meer.

Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023
 

laatst bijgewerkt 29 januari 2023
Regelingen kunnen worden gewijzigd en subsidieplafonds bereikt. Kijk daarom altijd op www.rvo.nl en www.fryslan.frl om zeker te zijn van de laatste ontwikkelingen.
Klopt er iets niet? Meld het even aan info@wen.frl.