Voorbeelden van besteding van de bijdrage

Bekijk wat andere Wijnjewoudsters hebben gedaan met de Stimuleringsbijdrage. Regelmatig zullen hier korte filmpjes met voorbeelden te zien zijn.