Windmolens in het buitengebied

Kleine windmolens zijn in het Friese buitengebied maar heel beperkt toegestaan.
“Op grond van het geldende bestemmingsplan Buitengebied is het mogelijk om een omgevingsvergunning te verlenen voor een kleine windmolen. Dit is mogelijk gemaakt door in de bestemmingsomschrijving kleinschalige duurzame energiewinning als ondergeschikte functie op te nemen.”

Concreet:
Boeren mogen voor de eigen energiebehoefte maximaal drie windmolens met een ashoogte van 15 meter bij een boerderij plaatsen.
Particulieren in het buitengebied mogen binnen het bouwvlak een kleine molen met een tiphoogte van 10 meter aanvragen (vergunning).

WEN heeft een Zienswijze WEN kleine windmolens ingediend om een goede mix van zon en wind ook voor de energiecoöperatie mogelijk te maken.